İŞKUR Gerçeği

Siyasi iktidar tüm kamu kurum ve kuruluşlarında AKP lehine yönlendirmeler yapmaya ayrımcılık yapmaya devam ediyor. Bunun en son örneği İŞKURTürkiye İş Kurumunda yerel yönetimler bünyesinde istihdam edilen işçilerin sözleşmelerine yansıdı.

Yerel yönetimlerde 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkartılan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Toplum Yararına Program çerçevesinde yerel yönetimlerde istihdam edilen işçilerin sözleşmeleri sosyal demokrat yönetimlerin olduğu yerel yönetimlerde uzatılmadı, İŞKUR kararı AKP’li belediyelerde uygulamadı.

Konu hakkında Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ “Hak, Hukuk, Adalet” kavramlarına işaret ederek şu açıklamayı yaptı
“Yerel yönetimlerde 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkartılan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Toplum Yararına Program belediyemizde istihdam edilen beş işçinin sözleşme süreleri 15 Ekim 2017 tarihi itibariyle sona erdi.

Bolu il ve ilçe belediyelerinde İŞKUR tarafından çalıştırılan tüm işçilerin sözleşme süreleri (6) ay olup, il belediyesi ve diğer AKP’li belediyelerde toplum yararına program çerçevesinde çalıştırılan işçilerin sözleşme süreleri (3) aylığına uzatılmıştır. Ne yazık ki CHP’li belediyelerde program uzatılmamıştır.

Geçen yıl da AKP’li belediyelere bu kapsamda işçi verilmiş yine CHP’li belediyeler ayrılmıştı. Bu ayrımcılığın altında yatan anlayış ise; CHP’li belediyelerin hizmetlerini kısıtlamak, hizmet üretimini engelleyerek gelecek seçimlere AKP lehine fayda sağlamak amacıdır.

Sosyal demokrat anlayışa sahip belediyecilik, herkesi kucaklayarak herkese eşit oranda hizmet etmekten geçmektedir. CHP’li belediyelerin görev yaptığı tüm ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız da vergilerini ödeyerek genel bütçeye katkı sağlamaktadır. Genel bütçeden pay almakta en büyük haklarıdır. Bu ayrımcı anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir ve şiddetle kınıyoruz.

Yetkililerin daha adil davranmalarını bekliyoruz. Bu nedenledir ki hak, hukuk, adalet demeye devam edeceğiz”