Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Hakkında

01.01.2018 tarih ve 30258 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Hakkında

01.01.2018 tarih ve 30258 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İliştin 357 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslara” ilişkin Tebliğin Geçici 24 üncü Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı üçüncü bölümünün Tespit Komisyonu başlıklı 33’üncü maddesine istinaden oluşturulan Tespit komisyonumuz yapılan müracaatları inceleyerek yapılacak olan sınava hak kazanan ve kazanamayanların isimleri aşağıya çıkartılmış bulunmaktadır.

İlgililere ilanen tebliği olunur.

S.No TC Kimlik No Adı Soyadı Hizmet Sınıfı Başvuru Kabul/Ret
1 23506459486 Özkan İNAÇ Aşcı KABUL
2 22441494910 Görkem AKMAZ Şoför KABUL
3 12358831168 Emre ERTEM Büro Elemanı KABUL
4 22645488166 Vural KAYMAN Temizlik Elemanı KABUL
5 19153604638 Doğan OFLAZ Temizlik Elemanı KABUL
6 12247834898 Şahin ACAR Temizlik Elemanı KABUL