İlçemiz ve köylerinden, günümüzden beş yüz yıl öncesine dayanan göçler yaşanmıştır. Bu göçlerin en ağırlıklı bölümü Ankara ili Polatlı ilçesine olmuştur. İlçemizde kış koşullarının çok ağır geçmesi nedeniyle, hayvanlar kışı geçirmek üzere o yıllarda Haymana olarak anılan Polatlı’ya götürülmektedir. Kışlamak üzere geçici olarak Polatlı’ya giden ve Polatlı’ya yerleşen Kıbrıscık’lılara “Kışlak” adı verilmiştir. Öyle ki bu mevsimsel göçler için türküler yakılmış, halk oyunları yapılmış, romanlara ve öykülere konu olmuştur. Bunun en güzel örnekleri Karaköy Çobanları türküsü ve oyunu ile Talip Apaydın’ın Yoz Davar adlı romanıdır.

Yaşam koşullarının ve coğrafyasının zorlukları, hayvancılığın çilesinin ağırlığı, insanlarımızı göçe zorlamıştır. Eğitimin tek kurtuluş yolu olduğunun bilinciyle okumaya yönelmiş, Osmanlı döneminde medreselerde, cumhuriyetle birlikte cumhuriyet okullarında eğitim almıştır. Bu nedenledir ki Kıbrıscık, tarih boyunca ilerici ve çağdaş yapısını her zaman korumuş ve yaşatmıştır. Kıbrıscık halkı, Köroğlu’ndan bu güne dek her yerde haksızlığa ve zulme başkaldırmış, her zaman ezilenlerin yanında olmuştur.