Alanhimmetler

Alanhimmetler adının bağışı bol olan, yardımsever anlamına geldiği söylenmektedir. Yerleşim yeri olarak dağ eteğinde düz bir arazi üzerindedir. İlçenin güneybatısında yer alan köyün, ilçeye uzaklığı 16 km’dir.

Alanhimmetler adının bağışı bol olan, yardımsever anlamına geldiği söylenmektedir. Yerleşim yeri olarak dağ eteğinde düz bir arazi üzerindedir. İlçenin güneybatısında yer alan köyün, ilçeye uzaklığı 16 km’dir.

Alan grup köyleri bölgesinde, 937 – 1530 yılları Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri kayıtlarında Saru-alan, İneşır, Çivril Karyesi, Çivril Divanı adıyla üç yerleşim birimi görülmektedir. Köy bu yerleşim yerlerinden Saru-alan’dır. Köyün bu yerleşim yerlerinden Saru-alan olduğu, Aladağ bölgesinde Sarıalan yaylalarını da eskiden bu köye ait olduğu bilinmektedir.

1921 – 1925 Salnamesinde ise Alan, namı diğer Himmetler adıyla Kıbrıscık Nahiyesinin 54 hanede 313 nüfusa sahip bir köyüdür.

Köy halkının geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. 1650 dekar alanda sulu ve kuru tarım yapılabilen köyde; buğday, arpa ve pirinç yetiştirilmekte ve bağcılık yapılmaktadır. Köy ekonomisinde pirinç, üzüm ve asma yaprağının önemli bir yeri vardır. Yoğunluklu olarak Bolu iline göç vermiştir.