Deveci

İlçenin güneydoğusunda bulunan köy, ilçeye 11 km. uzaklıktadır.

İlçenin güneydoğusunda bulunan köy, ilçeye 11 km. uzaklıktadır. 957-1530 Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri kayıtlarında Deveci adıyla Kıbrıscık’ın en eski köylerinden biri olarak görülmektedir. Rivayetlere göre; develeri ile bu yörede tuz satmaya gelen bir kişiye ait develerin, köyün bulunduğu yerde hastalanması ve ölmesi sonucu bu kişinin buraya yerleşmesinden dolayı köyün Deveci adını aldığı söylenmektedir. İkinci bir rivayete göre ise; eski ordularda ve birliklerde deveci grubunda yer alanlardan bir veya birkaç kişinin buraya yerleşmesi sonucu köyün adının Deveci olduğu da anlatılmaktadır. 1921-1925 Bolu Salnamesinde 37 hanede 177 nüfusa sahip olarak görülmektedir. İki vadi arasında Burgaz Dağı eteklerinde kurulmuş olan köy eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup, Uludere çevresinde ilçenin en kaliteli pirinci bu köyde yetiştirilmektedir. Ağırlıklı olarak Ankara ili Polatlı ilçesine göç vermiştir. Halen Polatlı’da mahalle olarak Deveci adı yaşatılmaktadır.