Kızık – Sarıkaya

Anadolu’ya Türkmen yerleşimi ile birlikte gelen Kızık Boyu, bölgeye geldiğinde ikiye ayrılmış.

Anadolu’ya Türkmen yerleşimi ile birlikte gelen Kızık Boyu, bölgeye geldiğinde ikiye ayrılmış. Bu kollardan birisi Kıbrıscık’ın güneyinde bu günkü Kızık-Sarıkaya bölgesine, diğeri de bu gün Seben ilçesine bağlı Kızık Köyü’nün bulunduğu alana yerleşmiştir.

937-1530 Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri kayıtlarında Kıbrus kazasına bağlı Kızık Kryesi ve Kızık Divanı olarak iki yerleşim birimine ait kayıtlara rastlanmaktadır. Bunlardan Kızık Karyesi Kıbrıscık Kızık Köyü olarak görülmektedir.

1921-1925 Bolu Salnamesinde Kızık, ma’Sarıkaya ve Mondu adıyla 60 hanede 313 nüfusa sahiptir.

İlçenin güneyinde bulunan köy, ilçeye 17 km uzaklıktadır. Köy; Kızık ve Sarıkaya olmak üzere iki mahalleden meydana gelmiştir. Sarıkaya Mahallesi’nin yerleşim yeri, sarı renkli kayalıklar ve sarı renkli topraklarla kaplı olduğundan adını buradan aldığı söylenmektedir. Ankara ili Beypazarı ilçesi ile komşudur.

Köy halkı geçimini tarım, hayvancılık, besicilik ve arıcılık yaparak sağlamaktadır. Bolu ve özellikle de Ankara ili Beypazarı ilçesine göç vermiştir.