BELEN KÖYÜ  
 
 
        
İlçenin batısında ve ilçeye 16 km. uzaklıktadır. Köy; Belen, Beslen, Yukarı Beslen (Bedesten), Çukur ve Çarıklar olmak üzere beş mahalleden oluşmaktadır. Köyün adının ne anlama geldiği bilinmemekte olup, halkın bir kısmının Kırım Türklerinden olduğu ve 937-1530 Vilayet-i Anadolu Defteri kayıtlarında adı geçen yerleşim birimlerinden Kara-bürçek olduğu sanılmaktadır. 1921-1925 Bolu Salnamesinde; Belen 33 hanede 170, Bedesten 18 hanede 111, Çukur ma’Çarıklar 27 hanede 137 nüfusla üç köy olarak görülmektedir. Bölge, Roma-Bizans dönemi yerleşim yerlerinin açıkça görülebileceği Kaleönü (elliönü) mağaraları ve kaya manastırının bulunduğu tarihi dokuya sahiptir. Köy halkı geçimini; tarım, hayvancılık, ormancılık ve nakliyecilik ile sağlamaktadır.  
 
 
 
Anasayfaya Dön         Köylerimiz sayfasına dön