GERİŞ KÖYÜ  
 
 
        
İlçenin güneybatısında yer alan köy ilçeye 9 km uzaklıktadır. 957-1530 Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri kayıtlarında Kıbrus Kazası’nın Kiriş Karyesi adına rastlanan köy ilçenin en eski köylerinden birisidir. Osmanlılar döneminde Çivril Deresi’nde Medrese ve Çivril Divanı adıyla bir yerleşim yeri bulunduğu bilinmektedir. Köyün ortasından geçen Hacap Deresi’nin iki yakasına yay biçiminde engebeli, yamaç bir arazi üzerine yerleşmiştir. Köy halkının nereden geldiği ve adının ne anlama geldiği bilinmemekle birlikte, rivayete göre Trabzon, Kastamonu, İstanbul ve Uruş yörelerinden gelen ayrı ayrı sülalelerin yerleştiği söylenmektedir. 1921-1925 Bolu Salnamesinde Kirişmar ve Alpagut adıyla 70 hanede 367 nüfusa sahip olarak görülmektedir. Köy çevresinde; Dede Türbesi, Oğlan Mezarı, Bayrak Dede Türbesi, Manasur Türbesi adı altında eski mezarlar bulunmaktadır. Halk geçimi tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. Şaduman deresinde pirinç yetiştirilmekte, üzüm bağcılığı yapılmaktadır. Bolu iline yoğun göç vermiştir  
 
 
 
Anasayfaya Dön         Köylerimiz sayfasına dön