KARACAÖREN KÖYÜ  
 
 
        
İlçeye 6 km uzaklıkta olup, ilçenin doğusunda yer almaktadır. Adını, köyün karşısında bulunan ören yerinden aldığı söylenmektedir 957-1530 Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri kayıtlarında geçen Güney Köyü olduğu sanılmaktadır. Daha sonra Karacaviran olan köyün adı, Karacaören olarak değiştirilmiştir. Halkının nereden ve ne zaman geldiği bilinmemekle birlikte Kırım Türklerinden olduğu rivayet edilmektedir. 1921-1925 Bolu Salnamesinde Karacaviran adıyla 52 hanede 273 nüfusa sahip olduğu görülmektedir. Köy halkının geçim kaynağı tarım, ormancılık ve hayvancılıktır. Tavukçuluk ise oldukça yaygındır. Ankara’nın Polatlı ilçesine, en çok da Bolu’ya göç vermiştir.  
 
 
 
Anasayfaya Dön         Köylerimiz sayfasına dön