Kıbrıscık Türküleri

 

              Kıbrıscık ve köylerinde yapılan araştırmalar sonucu, ilçe zengin bir folklöre sahip olduğundan, yöreye has pek çok türküye rastlanmıştır. Ancak bu türkülerden bazılarının zaman içinde unutulmaya yüz tuttuğu görülmektedir.
              Günümüzde genellikle oyunlara konu olan türküler söylenmektedir.
 

1-ÖZENDİM DE KURDUM BEN BU YUVAYI
 
             Türkünün Hikayesi : Köylerde anlatılan hikayeye göre; Karacaören Köyü'nde bir genç yaşamaktadır. Bu gencin babası iki evlidir. Öz annesi ve ablası Ankara'da oturmaktadır. Genç üvey annesi ve babasıyla köyde yaşamaktadır. Bir gün Kızılcaören Köyü'nde bulunan halasını ziyaret eder. Yeni evli olan genç Kızılcaören ve Karacaören arasında Yazlık'ta düşmanları tarafından vurulur., gencin vurulması üzerine aile gencin arkasından bir yakım (ağıt) yakar. Yakımın sözleri bugün türkü olarak söylenmektedir.

 

Ankara'dan aldım dantel yumağı,
Özendim de kurdum ben bu yuvayı,
Alaya gel gantar kaşlım alaya,
Yemin mi ettin nazlı yarim sılaya,
Yıktın felek yıktın fenni yuvayı,
Özendim de kurdum ben bu yuvayı,
 
Evimizden çıktım hakkın selamet,
Yazlığa vardım koptu kıyamet,
Benim yarim de kimlere emanet,
Yıktın felek yıktın fenni yuvayı,
Özendim de kurdum ben bu yuvayı,
 
Evimizden atımı çektim binek taşına,
Selam söylen Ankara'daki gardaşıma,
Yetişsin sake benim başıma,
Yıktın felek yıktın fenni yuvayı,
Özendim de kurdum ben bu yuvayı,
 
Yazlığın altı kana bulandı,
Kırma kavallarım altında kaldı,
Kara gözlerim de yollara daldı,
Yıktın felek yıktın fenni yuvayı,
Özendim de kurdum ben bu yuvayı,
 
Avlumuz geniştir alay kursunlar,
Yarim gelmeden kahve koysunlar,
Ankara'da anama telle duyursunlar,
Yıktın felek yıktın fenni yuvayı,
Özendim de kurdum ben bu yuvayı,
 

 

 

2-NERGİS HANIM (YILAN)
Yılana bak yılana,
İnce de bele dolana,
Ah yavrum da ben yandım
 
Atım var gatırım var
Ormanda çadırım var
Ah yavrum da ben yandım
 
Yılan aktı kamışa
El neylesin yanmışa
Ah yavrum da ben yandım
 
Kekliğe bak kekliğe
Dibindeki otluğa
Ah yavrum da ben yandım
 
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılana
Ah yavrum da ben yandım
 
Kız seni alır kaçarım
Babanın hatırı var
Ah yavrum da ben yandım
 
Allah sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Ah yavrum da ben yandım
 
Nergis Hanım pek hasta
Ölürse çok adam var yasta
Ah yavrum da ben yandım
 
3-CEVİZİM YÜKSEK DOKUNMUYOR
 
Cevizim yüksek dokunmuyor
Yazım kare kare okunmuyor
Gülüm solmuş kokulmuyor
Allı allı gelin ne olacak
Ayrılmamız ne güç olacak
Hebep oldu hebep oldu
Yandı yüreğim kebap oldu
Gevurun kızı sebep oldu
Allı allı gelin ne olacak
Ayrılmamız ne güç olacak
Evlerin önü nane
Ben kül oldum yane yane
Oğlan deli kız divane
Allı allı gelin ne olacak
Ayrılmamız ne güç olacak
 

4-ÇAY KUŞU
 
İndim dere beklerim
Vay benim emeklerim
Eller yarim dedikçe
Sızlar yüreklerim
 
Olagalmış da olagalmış
Fisdanın altı domlagalmış
Amanın da dumanın çay kuşum
Nerelerde kaldın yar hoşum
 
Dere boyu giderim
Koyun kuzu güderim
Arkadaşım kız olsa
Bin koyunu güderim
 
Olagalmış da olagalmış
Fisdanın altı domlagalmış
Amanın da dumanın çay kuşum
Nerelerde kaldın yar hoşum

 

Fidana bak fidana
Boyu benzer fidana
Fidanda üç gül bitmiş
Koklatmam yedi ele
(NAKARAT)
 
Yandım gayanın ardı bostan
Yıkılsın Arabistan
Arabistan'ın kızları
Ne don giyer ne fistan
(NAKARAT)
5-EMİNEM
Dağda davar güderim
Emineme selam ederim
Eminem de benim olmazsa
Kırbızı terk eder giderim
Karşıki dağın meşesi Eminem
Dibini de keklik eşesi
Niğman niğman güç olur
Eminem gurbet elin köşesi oy
Dağda davar yayılır
Eminem evde bayılır oy
Dağda davar izi var
Eminemin bende gözü var oy
Davarı da saldım meşeye
Eminem kıtır kıtır gevşeye
Benden selam olsun
Eminem çakır gözlü Ayşe'ye oy
Davarı da saldım dikmene
Hiç vaktim yok gütmeye oy
Adam da meyil mi verir Eminem
Kaval çalan itneye oy  
 
 

6-DERMANSIZ DERDİME
 
Bu gençliğim böyle hastamı yatsın
Söyleyin gardeşe doktora atsın
Doktora verecek parası yosa
Doludur sandığım eşyamı satsın
 
Hastanenin önü mermer döşeli
Doktorlar geliyor eli şişeli
Üç sene mi oldu ben bu derde düşeli
Dermansız derdime derman ararım
 

 

 

 

 

 

7-AL HOROZUM
 
Horozumun ibiği var
Elim gibi
Kanatları var
Kilim gibi
 
İbil ibil eden
Gugul gugul eden
Al horozum
Civarları tel horozum
 
Eğri meşenin dibinde
Tünerdin horozum
İmamdan evveli
Öterdin al horozum
 
İbil ibil eden
Gugul gugul eden
Al horozum
Civarları tel horozum
8-TÜRKÜ
 
Mezerlikte gezerim
Çıkı çıkı buldum çözerim
Ben alemden güzelim
Niçin bekar gezerim
 
Sarıçam sakızı alınmaz
Koca adama varılmaz
Koca adamın çocuğu
Kucağa da alınma

                                                                   Anasayfaya dön                               Kültür sanat sayfasına dön


 

 

 
 

 

 
 


 

 
 
z