Sözleşmeli işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin bilgilendirme

01.01.20l8 tarih ve 30258 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara” ilişkin yapılan uygulamalı sınavda başarılı olanların ad soyad ve TC Kimlik noları aşağıya çıkartılmıştır.

İşçi Aday Sonuçları

NOT: Adaylar uygulamalı sınav sonucuna itirazlarını sonucun kendilerine tebliğ tarihinden 3 gün içinde verecekleri dilekçeyle Uygulamalı Sınav Komisyonumuza yapacaklardır.